• 7.5″ Mini Design European-style Ratchet Terminal Crimping Pliers

7.5″ Mini Design European-style Ratchet Terminal Crimping Pliers

DESCRIPTION